Granstokkjuke.

Granstokkjuke Phellinus abietis er en vanlig kjuke som vokser i barskog på gran. Arten kjennes igjen på at den har mørkebrunfargede hatter og på voksemåten på stående grantrær. Den er lik furustokkjuke Phellinus pini, men denne vokser hovedsakelig på furu. Granstokkjuke følger granas utbredelse.

Granstokkjuke Phellinus abietis (P. Karst.) H. Jahn
Creative Commons Attribution | Siri D. Khalsa | Tom Hellik Hofton | Leif Ryvarden | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.