Nordblåvannymfe.

Nordblåvannymfe er en lyseblå blåvannymfe med kraftige mørke strektegninger. Den finnes spredt over det meste av landet.

Nordblåvannymfe Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.