Kanadagås.

Kanadagåsa er opprinnelig en nordamerikansk art som er blitt innført til Europa og nå hekker vanlig nordover til og med Trøndelag, men mer fåtallig i Nordland. Den påtreffes ved vann både langs kysten og i dalfører i innlandet. Kjønnene er like i fjærdrakten, og kjennetegnes av svart hals med hvitt kinn. En del individer overvintrer i Norge, men mange tilbringer vinteren lenger sør i Europa. Kanadagåsa lever av ulike typer planteføde.

Kanadagås Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Svein-Håkon Lorentsen | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.