Berghumle.

Berghumle er mest vanlig i høyereliggende områder. Hunnene er oftest mørke på mellomkroppen og rødlige på bakkroppen. Hannene har et tydelig gult kragebånd. Arten er svært vanskelig å skille fra den sørlige formen av lapphumle, men kan også forveksles med arbeidere av alpehumle og polarhumle.

Berghumle Bombus monticola F. Smith, 1849
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.