Pløsegullhette.

Pløsegullhette er en av de minste artene i slekta. Den har karakteristiske kapsler som mangler furer og er kraftig sammensnørt i munningen. Arten har en oseanisk tendens i utbredelsen, men finnes også stedvis litt inn i landet.

Pløsegullhette Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.