Toppdykker.
  • Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug

Toppdykkeren hekker i all hovedsak i lavlandet på Sørøstlandet og på Jæren. Den foretrekker innsjøer i kulturlandskapet med utbredt innslag av takrør og rikelig med fisk. I sommerdrakt er toppdykkeren umiskjennelig med brunlig kropp, hvitt bryst og strupe, svart tøyle fra nebb til øyet, to svarte topper samt krage i svart og oransjebrunt på hodet. Noen individer overvintrer i Norge, men de aller fleste tilbringer trolig vinteren i Nederland. Toppdykkeren lever primært av fisk.

Toppdykker Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.