V3-C-1 ombrotrofe myrflater. Vasstorvmose. Dvergtorvmose.

Vasstorvmosen vokser på virkelig våte steder, i mykmatter og flytematter, på næringsfattig myr. Skuddene kan bli veldig lange, det er ikke uvanlig med en halvmeter eller mer.

Vasstorvmose Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.

Denne bittelille, oftest lysgrønne torvmosen danner løse matter på myr og er vanlig over det meste av landet. Skuddene er skjøre og har perlebåndaktig arrangerte blader på de tynne greinspissene. Å klemme på en dott dvergtorvmose kjennes litt som å klemme på fuktig ull.

Dvergtorvmose Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.