T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg.