T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg. Skogkløver.