T5-C-6 tørt intermediært og svakt kalkrikt overheng.