Vårfluer: Molanna angustata.

Molanna angustata er en liten til middels stor vårflue med meget smale vinger. Arten finnes over det meste av landet, men er vanligst i indre og østlige strøk. Larven lever i bekker, elver, tjern og innsjøer, ofte på sandbunn. Den bygger et portabelt hus som er kjegleformet med brede, flate flanker.

Molanna angustata Curtis, 1834
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.