Vårfluer: Oligotricha lapponica.

Oligotricha lapponica er en middels stor vårflue med blekt gulbrune framvinger med mørkere brun retikulering. Arten er utbredt over det meste av landet, men er funnet bare et fåtall ganger. Larven lever blant vegetasjon i grunne myrpytter. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Oligotricha lapponica (Hagen, 1864)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.