Kamfotedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Kamfotedderkopper er en stor og mangfoldig familie som har fått navnet sitt fordi de har sagtannete hår på bakerste foten.

Kamfotedderkopper Theridiidae Sundevall, 1833
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum