Kjeveedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Kjeveedderkopper er en ganske liten familie, men artene har stor variasjon i utseendet.

Kjeveedderkopper Tetragnathidae Menge, 1866
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum