Grotteedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

I Norge har vi kun én art i familien grotteedderkopper, som har fått sitt navn fordi de trives godt i mørke og fuktige miljøer så som grotter.

Grotteedderkopper Nesticidae Simon, 1894
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum