Mattevevere og dvergedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Familien med mattevevere og dvergedderkopper er den mest artsrike edderkoppfamilien i landet, med nesten 300 arter.

Mattevevere og dvergedderkopper Linyphiidae Blackwall, 1859
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum