Bløtdyr: Coryphella gracilis.

Microchlamylla gracilis er en liten art som bare blir 10–15 mm lang. Med gjennomskinnelig kropp og røde eller oransje cerata, er den vanskelig å skille fra små individer av andre lignende arter. Ofte sitter mange individer sammen i tette kolonier med hydrozer. 

Coryphella gracilis (Alder & Hancock, 1844)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.