Pigghuder: Hymenaster pellucidus.

Hele familien Pterasteridae, har fått navnet etter ”pterus” som betyr vinge, eller fjær. Ordet gjenspeiler membranen som vever sammen en piggrekke på undersiden, og som kan minne om en vinge. Hele kroppen er også dekket av en membran (supradorsalmembran) som bæres oppe av mange piggklaser (paxiller). Hos Hymenaster pellucidus er piggene nær furen ved sugeføttene (adambulakralen) frittstående, og ikke vevet sammen - som for andre arter i familien Pterasteridae.

Hymenaster pellucidus Thomson, 1873
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.