Gråbrun markgresshoppe.

Gråbrun markgresshoppe er en middels stor art med meget variable fargetegninger. Arten er særlig vanskelig å skille fra slåttegresshoppe. Den forekommer i mange ulike typer eng, primært i litt tørre enger med sparsom vegetasjon. Den er utbredt og vanlig i hele Sør-Norge.

Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.