Skjøtmose.

Skjøtmose vokser gjerne på fuktig og baserikt substrat. Den kjennes på sitt tydelige rutemønster på oversiden med tydelig opphøyde porer. Når den er fertil, kan den kjennes på de karakteristiske hannorganene som sitter på stilkete skiveformete strukturer.

Skjøtmose Marchantia quadrata Scop.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.