Mosenebbkreps.

Mosenebbkreps har en dyp gulbrun farge og en bakkropp som er avrundet i enden og er besatt med kraftige tenner. Den er mest vanlig i mellomstore humøse vann med pH 4,5–4,9 og er brukt som indikator for surt vann.

Mosenebbkreps Alona rustica Scott
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.