Polarnebbkreps.

Polarnebbkreps ble beskrevet som ny art i 1999. Bortsett fra ett funn fra Svalbard er alle funn fra Norge gjort i de to nordligste fylkene. I Norge ble den opprinnelig bestemt til å være en variant av dvergnebbkreps.

Polarnebbkreps Alona werestschagini Sinev
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.