Stilkvepser: Synergus pallicornis.

Synergus pallicornis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den har flere gallvepsarter den benytter som verter. Hodet på denne arten sett forfra er mer trapesformet enn andre nærstående arter. Arten er relativt vanlig i Sør-Norge.

Synergus pallicornis Hartig, 1841
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.