Stilkvepser: Synergus clandestinus.

Synergus clandestinus er den eneste inkvilinen som kun utnytter galler av eikenøttgallveps Andricus legitimus. I Norge er arten kjent fra noen få lokaliteter i Sør-Norge, og voksne individer er svært sjeldne å finne.

Synergus clandestinus Weld, 1952
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.