Hoppekreps: Moraria mrazeki.

Selv om Moraria mrazeki kun er blitt registrert i de seinere årene i Norge, ser den ut til å være en vanlig art i hele landet, når vi ser bort fra de sørligste delene.

Moraria mrazeki Scott, 1903
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.