Hoppekreps: Elaphoidella gracilis.

Elaphoidella gracilis er en sjelden art og har en spredt utbredelse i Norge. De fleste funnene er gjort i mose, sand, småstein og vegetasjon i litoralsonen til innsjøer.

Elaphoidella gracilis
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.