Hoppekreps: Bryocamptus arcticus.

Bryocamptus arcticus er en vanlig art som er vidt utbredt i fastlands-Norge, men som mangler på Svalbard. De fleste funnene er gjort i små dammer og pytter

Bryocamptus arcticus (Lilljeborg, 1902)
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.