M1 Eufotisk fast saltvannsbunn. M11-4 Rødalgefastbunn. M1-1 stille til temmelig beskyttet fast algebunn.
M1 Grunn marin fastbunn
M11-4 Rødalgefastbunn
M1-1 grønnalgebunn
Se full beskrivelse