Stilkvepser: Ponera testacea.

Slekten Ponera er svært nærstående til den mer utbredte slekten Hypoponera, men skiller seg fra denne gjennom den spisse nedadgående piggen på undersiden av petiolen og maxillepalper med to ledd. Totalt finnes ca. 30 Ponera-arter i verden, og 5 arter i den palearktiske region.

Ponera testacea Emery, 1895
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.