Stilkvepser: Lepisiota incisa.

Slekten Lepisiota tilhører bitemaur Formicinae og det finnes rundt 80 kjente arter, men artene er dårlig utredet taksonomisk. Gruppen er utbredt i Afrika og Asia, men også i Middelhavsområdet. Lepisiota incisa stammer fra sørlige deler av Afrika og er påvist en gang i Norge.

Lepisiota incisa (Forel, 1913)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.