Reliktslørsopp.

Reliktslørsopp er en vakker art med grønne og lilla farger som ble funnet på én lokalitet ved Holsfjorden (Tyrifjorden) på 1980-tallet. Etter dette er denne lokaliteten blitt hogd, og arten kan være utgått fra norsk natur. Dog virker det mest sannsynlig at arten fortsatt forekommer i de stedvis lite kartlagte kalklindeskogene ved Holsfjorden.

Reliktslørsopp Cortinarius prasinocyaneus Rob. Henry
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.