Gul vrangslørsopp.

Gul vrangslørsopp er en av de vanligere kalklindeskogs-spesialistene med et førtitalls kjente forekomster i Norge per 2021. Arten er ganske liten, og karakteriseres av okergul-okerbrun, litt sølvskimrende hattoverflate, gråhvite skiver og hvitaktig stilk som gjerne anløper noe gulaktig med alder.

Gul vrangslørsopp Cortinarius cruentipellis Kytöv., Liimat., Niskanen & Dima
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.