Katriinaslørsopp.

Katriinaslørsopp er en av våre aller sjeldneste kalklindeskogsarter, og er bare kjent fra noen få funn i Grenlandsområdet. Arten kan forveksles med et knippe liknende arter i fagerslørsoppgruppa (seksjon Calochroi) som også opptrer i dette habitatet.

Katriinaslørsopp Cortinarius catharinae Consiglio
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.