Rasmarkslørsopp.

Rasmarkslørsopp er en av de hyppigst forekommende Phlegmacium-slørsoppene i kalklindeskog. Denne arten forekommer ofte tallrik der den først finnes, og danner store buer eller hekseringer i rasmarkene.

Rasmarkslørsopp Cortinarius caesiocortinatus Jul. Schäff.
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.