Stankelbeinmaur.

Paratrechina longicornis kalles "longhorn crazy ant" fordi de ikke følger maurstier, men løper tilsynelatende tilfeldig omkring. Arten er ansett som problematisk fordi den etablerer seg lett i menneskemiljøer, er vanskelig å bli kvitt og kan utkonkurrere hjemmehørende arter. Slekten Paratrechina tilhører bitemaur Formicinae og har kun fem kjente arter.

Stankelbeinmaur Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.