Stilkvepser: Camponotus brevis.

Stokkmaur Camponotus er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 arter. De er utbredt i et vidt spekter av naturtyper i alle verdensdeler. Camponotus brevis er en mellomamerikansk art som er funnet en gang i Norge med innført plantemateriale.

Camponotus brevis Forel, 1899
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.