Stilkvepser: Linepithema angulatum.

Slekten Linepithema tilhører underfamilien duftmaur Dolichoderinae og har ca. 20 kjente arter som naturlig hører hjemme i tropiske og subtropiske strøk på det amerikanske kontinent. Slekten er beryktet på grunn av argentinamauren Linepithema humile som er en av verdens mest invaderende maurarter (se under denne), men inneholder også flere andre relativt vanlige arter.

Linepithema angulatum (Emery, 1894)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.