Argentinamaur.

Argentinamaur er kjent for å være en av verdens mest invaderende arter og har spredd seg fra Sør-Amerika til nesten alle verdensdeler. Arten danner superkolonier og fortrenger stedegne maur, og den kan være en pest innendørs.

Argentinamaur Linepithema humile (Mayr 1868)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.