Pisktorvmose.

Med sine glinsende, oransjebrune skudd og hoder med piskaktig utformede greiner vokser denne arten spredt på noe kalkrik myr over hele landet. Den er mest vanlig litt opp i høyden og østover og er en av foreldreartene til flarktorvmose.

Pisktorvmose Sphagnum annulatum H.Lindb. ex Warnst.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.