Gul jordmaur.

Gul jordmaur er uten sammenligning den mest vanlige av de gule jordmaurartene. Arten finnes i en rekke ulike miljøer og kan danne svært store kolonier og lage jordtuer. Dronningen er karakteristisk med sitt smale hode i forhold til mellomkroppen, mens arbeiderne kan skilles fra nærstående arter på at de mangler utstående behåring på undersiden av hodet. Arten er svært vanlig i lavlandet i Sør-Norge.

Gul jordmaur Lasius flavus (Fabricius, 1782)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.