Blågullveps.

Blågullveps er en relativt sjelden art som er mest tallrik i varme skogsområder på Østlandet. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Symmorphus crassicornis. Det er ikke mulig å feilbestemme blågullveps på grunn av den utbredte blå tegningen på bakkroppen som omfatter første ledd på hunnen og i tillegg nesten hele andre ledd hos hannen.

Blågullveps Chrysis fulgida Linnaeus, 1761
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.