Sekstanngullveps.

Sekstanngullveps er en meget sjelden og karakteristisk art. Det er kun noen spredte funn av arten på Østlandet i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Discoelius zonalis. Arten er enkel å kjenne igjen på unike fargekombinasjoner av blått og grønt og at den har seks tenner på siste ryggledd.

Sekstanngullveps Chrysis equestris Dahlbom, 1854
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.