Jordstokkmaur.

Jordstokkmaur lever vel så gjerne nede i jorda på soleksponert mark som i morken ved. Arten skilles fra skogstokkmaur blant annet på at den har mer spredt og lengre nedliggende behåring på første ryggledd. Den er varmekjær og har en noe mer sørlig utbredelse i Norge enn skogstokkmaur.

Jordstokkmaur Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.