Vepserovflue.

Vepserovflue Asilus crabroniformis er ikke funnet i Norge siden 1800-tallet og ansees for å være utdødd fra Norge. Dette var vår største og vakreste rovflue. Dersom arten fremdeles skulle finnes her i landet, må det være i områder som har hatt kontinuerlig beite av storfe eller hest siden 1800-tallet og som har gitt tilstrekkelig med habitater. Det er lite trolig at slike områder fremdeles finnes i Norge og arten er vurdert til å være borte fra vår fauna.

Vepserovflue Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.