Rød sauemaur.

Rød sauemaur ligner en liten utgave av tuemaur, men virker raskere og har et gråaktig, matt skjær. Det er en varmekjær art som er nokså vanlig i tørre, åpne områder i lavlandet på Østlandet. Den bygger underjordiske kolonier direkte i sandjord eller under steiner.

Rød sauemaur Formica rufibarbis Fabricius, 1793
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.