Rød skogmaur.

Rød skogmaur er en vanlig, tuedannende art som finnes i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag. Typiske eksemplarer er enkle å skille fra andre skogmaur i lupe, men det finnes både atypiske former og hybrider som er svært vanskelige å identifisere.

Rød skogmaur Formica rufa Linnaeus, 1761
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.