Håret heimaur.

Håret heimaur er den mest vanlige og utbredte av heimaurartene og finnes over hele landet fra kyst til fjell. Tuene kan minne om skogmaurtuer, men består av finere materiale. Arten er svært variabel, men gjenkjennes som regel lett på mikrobehåringen på øynene og en hårrekke i bakkant av hvert ryggledd. Individene i tua er svært aggressive dersom de forstyrres.

Håret heimaur Formica exsecta Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.