Nå kan landsdekkende frivillige organisasjoner eller foreninger søke om tilskudd til koordinering av artskartlegging og artsrapportering. Søknadsfristen er 7. april 2024.

Søknadsfristen er utløpt.

Artsdatabanken trenger frivillige organisasjoner som kan fungere som støttespillere i arbeidet med Artsobservasjoner og flere artsfunn med god kvalitet. Tilskuddsperioden gjelder fra 2024-2026.

Formålet med utlysningen er å øke kunnskapen om naturmangfold gjennom kartlegging av arter og rapportering med god kvalitet i Artsobservasjoner og bidra i Artsdatabankens utvikling av tjenesten.

Tilskuddsordningen er todelt, men det er mulig å søke på hele eller en av de to delene av tilskuddsordningen.

Les hele utlysningsteksten og inndelingen av hvilke deler som kan søkes på i vedlagt pdf.