Familien omfatter seks slekter (Plants of the World Online), hvorav Diapensia, fjellprydslekta og Shortia, som ikke finnes i Norge, er de mest kjente. Familien har sitt tyngdepunkt i asiatiske fjell, særlig i og rundt Himalaya.

Kilder

Plants of the World Online. Royal Botanic Gardens Kew. http://powo.science.kew.org/ Lastet ned 03.2023.

Siden siteres som:

Elven R. Fjellprydfamilien Diapensiaceae Lindl. https://www.artsdatabanken.no/Pages/343784. Lastet ned <dag.måned.år>