Plants of the World Online aksepterer bare to slekter i familien: den tropiske slekta Alangium og en vidt utbredt og vidt avgrenset slekt Cornus. Mange, blant andre vi, deler Cornus på mange mindre slekter, hvorav tre er funnet i Norge.

Kjennetegn

Kornellfamilien omfatter flerårige urter, busker og små trær med oftest motsatt stilte grener, kvister og blad. Bladene har bueformete sidenerver. Blomstene er firetallige: fire begerblad som er vokst sammen til et lite rør som avsluttes med fire tenner, fire kronblad og fire pollenbærere som sitter på en ring rundt fruktknuten. Frukten er en steinfrukt med to frø.

Kornellfamilien omfatter ifølge Plants of the World Online 108 arter i to slekter: Alangium med 57 arter og Cornus med 51 arter, men se nedenfor.

Både Plants of the World Online og Jonsell (2010) oppfatter slekta Cornus kollektivt. Elven mfl. (2022) deler Cornus i Norge i tre slekter. To av dem omfatter løvfellende busker: vårkornellslekta Cornus med vårkornell Cornus mas, kornellslekta Swida med villkornell Swida sanguinea, sibirkornell Swida alba, alaskakornell Swida sericea og pagodekornell Swida alternifolia, og skrubbærslekta Chamaepericlymenum med flerårige urter, der skrubbær Chamaepericlymenum suecicum er eneste art i Norge.

Utbredelse

Familien er utbredt hovedsakelig i tempererte områder på den nordlige halvkule, fra Europa til Øst-Asia og i Nord-Amerika, men er også representert i tropiske strøk i Øst-Afrika, Sør-Asia og Australia (her med Alangium-artene) og i Sør-Amerika.

Kilder

Bain JF og Denford KE (1979). The herbaceous members of the genus Cornus in NW North America. Botaniska Notiser 132: 121–129.

Elven R, Bjorå CS, Fremstad E, Hegre H og Solstad H (2022). Norsk flora. 8. utg. Samlaget, Oslo. 1255 s.

Jonsell B (2010). Cornaceae. I B Jonsell og T Karlsson (red.), Flora Nordica. 6. Thymelaeaceae–Apiaceae: 157–161.

Plants of the World Online (POWO). Royal Botanic Gardens Kew. http://powo.science.kew.org/ Lastet ned 18.11.2023

Siden siteres som:

Fremstad E. Kornellfamilien Cornaceae Bercht. & J.Presl. https://www.artsdatabanken.no/Pages/343720. Lastet ned <dag.måned.år>.